Czym jest gwarancja ubezpieczeniowa?

9 kwietnia 2019

Gwarancje ubezpieczeniowe to dobre rozwiązanie dla firm, gdyż pozwala na realizację kilku kontraktów w tym samym czasie bez konieczności blokowania swoich środków finansowych. Szczegóły poniżej.
Zapewnia to sprawne funkcjonowanie firmy, polepsza jej płynność finansową i podnosi wiarygodność wobec kontrahentów. Gwarancja ubezpieczeniowa to jedna z czynności ubezpieczeniowych – to pisemne zobowiązanie zakładu ubezpieczeń do wypłaty na rzecz klienta ustalonej sumy pieniężnej.

Wypłata jest dokonywana na jego żądanie, jeśli dłużnik nie realizuje swoich zobowiązań w stosunku do beneficjenta. Gwarancje ubezpieczeniowe są zatem zabezpieczeniem inwestora na wypadek wystąpienia zdarzenia losowego (które uwzględnia się w umowie). To również dobra alternatywa dla gwarancji bankowej.

Więcej informacji znajdziesz tu.

K/pixa/Myriams-Fotos

Brak komentarzy

Możliwość komentowania jest wyłączona.