E-learning dla zawodów


learning dla zawodów

Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej w ramach projektu systemowego „Model systemu wdrażania i upowszechniania kształcenia zawodowego w uczeniu się przez całe życie” pracuje nad 165 kursami online, które będą skierowane dla wybranych grup zawodów. Wybrane zostały te najpopularniejsze zawody.

Szkoły zawodowe i tzw. placówki kształcenia ustawicznego mogą prowadzić edukację pozaszkolną, czyli np. kwalifikacyjne kursy zawodowe, kursy kompetencji ogólnych czy też umiejętności zawodowych. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej (Dz. U. 2012, poz. 186 oraz Dz.U. 2012, poz. 1152 z późn. zm), mogą być one prowadzone także na odległość, przy wykorzystaniu odpowiednich do tego technik oraz metod kształcenia.

Na miejscu (stacjonarnie) muszą być prowadzone zajęcia praktyczne i laboratoryjne, zresztą byłoby trudne – a wręcz niemożliwe – prowadzenie ich na odległość. Rozwój umiejętności praktycznych jest najlepszy, jeśli ćwiczymy właśnie w praktyce.

Placówka czy firma organizująca kurs na odległość musi jednak spełnić kilka warunków, np. zapewnić odpowiednie materiały dydaktyczne, oprogramowanie pozwalające na interakcję między prowadzącym a uczestnikami, a także musi dysponować narzędziami pozwalającymi na kontrolę efektów kształcenia i postępów w nauce uczestników kursów, a także prowadzącego zajęcia. Ważne jest też, aby przeprowadzić szkolenie dla uczestników kursu online przed rozpoczęciem zajęć, aby ułatwić im naukę.

(KKw / Fot. Pixabay/cc0)

Filmy edukacyjne