Fizjoterapia – Wydział Nauk o Kulturze Fizycznej


wydział fizjoterapii

Fizjoterapia wchodzi w skład Wydziału Nauk o Kulturze Fizycznej. Dowiedz się więcej o tych studiach licencjackich realizowanych w Wyższej Szkole Humanistycznej we Wrocławiu.

Fizjoterapia – charakterystyka kierunku

Fizjoterapia to obecnie jeden z najmodniejszych kierunków, który zapewnia szerokie możliwości zawodowe. Studiując fizjoterapię, można zdobyć przygotowanie zawodowe niezbędnedo pracy z osobami chorymi i niepełnosprawnymi, a także wiedzę, doświadczenie i umiejętności potrzebne m.in. do:

• poprawy lub przywracania sprawności i wydolności osób w różnym wieku, obniżonej lub utraconej z powodu różnych chorób, wypadków czy urazów;

• podtrzymywania sprawności osób w różnym wieku w celu zapobiegania ich niesprawności;

• kształtowania sprawności i wydolności osób niepełnosprawnych, by mogły być niezależne jak najdłużej, w zależności od swoich zdolności, kondycji i stopnia niepełnosprawności;

• planowanie, wykonywanie i kontrolowanie efektywności rehabilitacji medycznej;

• dostosowanie planu rehabilitacji do indywidualnych potrzeb pacjenta oraz do nadrzędnych celów rehabilitacji w ramach zespołów rehabilitacyjnych.

Informacje praktyczne

Studia licencjackie na kierunku fizjoterapia w WSH we Wrocławiu trwają 3 lata (6 semestrów). Absolwent otrzymuje tytuł licencjata fizjoterapii.

Fizjoterapia – zakres nauczania

Program nauczania na kierunku fizjoterapia obejmuje m.in. anatomię człowieka, fizjologię, biologię medyczną, biofizykę, biochemię, pierwszą pomoc medyczną, pedagogikę i psychologię, a także wiedzę z zakresu kinezyterapii, fizykoterapii, kształcenia ruchowego i metodyki nauczania ruchu, terapii manualnej, masażu leczniczego, fizjoterapii ogólnej, fizjoterapii klinicznej czy zaopatrzenia ortopedycznego.

Dodatkowo studia te obejmują w paragramie przedmioty kształcenia ogólnego – jak języki obce, informatyka, podstawy ekonomii i marketingu, socjologia czy. Dodatkowo realizowane są przedmioty specjalistyczne (jak na przykład dietetyka, ekologia człowieka, podstawy języka migowego czy balneologia). Po uzyskaniu licencjata można kontynuować naukę na studiach magisterskich.

Gdzie może znaleźć zatrudnienie absolwent fizjoterapii?

Absolwenci fizjoterapii mogą pracować w placówkach służby zdrowia (publicznych lub nie), placówkach oświatowych, ośrodkach rehabilitacyjnych, instytucjach oferujących zabiegi z zakresu fizjoterapii, w zakładach pracy chronionej i na warsztatach terapii zajęciowej, firmach prowadzących działalność w zakresie sportu niepełnosprawnych, w podmiotach gospodarczych prowadzących działalność prozdrowotną (jak gabinety masażu, gabinety odnowy biologicznej, SPA, salony terapii manualnej), placówkach i klubach sportowych czy centralnych ośrodkach sportu.

f: rodrigobernasc / pixabay

Filmy edukacyjne