Szkoła przyjazna dla ucznia


szkoła przyjazna dla ucznia

Szkoła potrzebuje zmiany, nie nadąża za światem i nie zapewnia dobrej atmosfery. Nie każda jednak, bo są placówki, które podążają za duchem czasu i w centrum stawiają uczniów oraz ich potrzeby. Są szkoły, w których wprowadza się zmiany na różnych poziomach – m.in. w podejściu do dziecka i metodach pracy, w sposobie oceniania i sprawdzania wiedzy. 

Szkoła jest miejscem, do którego każde dziecko musi chodzić, ale robi to mniej lub bardziej chętnie. Przeciętny uczeń spędza w szkole codziennie około 5 godzin, a czas ten ciągle się wydłuża. Wybór szkoły jest zatem trudną decyzją. Jaka zatem powinna być szkoła przyjazna dziecku? Dobrze jest zadać to pytanie, zastanowić się, czego oczekujemy od tego miejsca i czego nam brakowało w naszej szkole. Co może i powinna zaoferować naszemu dziecku? 

Szkoła – skostniały wytwór czy nowoczesna placówka? 

Spędza w niej większość dnia, dlatego powinna być przyjazna – ważne, by uczeń czuł się w niej bezpiecznie i dobrze. Jeśli tak nie jest, warto poszukać innej. Jest możliwość zmiany szkoły i wyboru innej, nawet spoza rejonu. Popularne jest aktualnie nauczanie domowe oraz szkoły korzystające z nowoczesnych metod pracy, m.in. Montessori czy EduScrum.

Szkoła, jaką pamiętamy z własnych doświadczeń z dzieciństwa nie zawsze sprzyjała rozwojowi i nie zachęcała do samodzielnego myślenia czy podejmowania odpowiedzialnych decyzji. Większość szkół cały czas działa według utartych schematów sprzed wieku. Nie jest to efekt ograniczeń systemu, a przyzwyczajenia i braku chęci zmian oraz braku wiedzy.

Są mimo wszystko szkoły, w których wprowadzono bardzo duże zmiany. Są też takie, które działają według autorskiego pomysłu i korzystają z nowoczesnych metod edukacji – jedną z nich jest Autorskie Licem Przyszłości we Wrocławiu.  

Co wyróżnia Autorskie Licem Przyszłości?

  • Metody pracy – neurodydaktyka, Montessori, EduScrum
  • Indywidualne podejście, budowanie relacji z uczniami
  • Łączymy naukę z rozwojem kompetencji przyszłości 
  • Świadoma edukacja
  • Odpowiedzialna nauka
  • Elastyczność oraz otwartość na rozmowy i współpracę
  • Brak ocen i zadań domowych
  • Stawiamy na rozwój talentów 

Autorskie Licem Przyszłości stawia sobie za cel jest tworzenie miejsca, w którym młody człowiek czuje się dobrze, szanowany i zauważany. Celem tej szkoły jest też m.in. przygotowanie młodzieży do życia w szybko i dynamicznie zmieniającym się świecie, pomoc w dostrzeżeniu swoich mocnych stron i wsparcie w rozwoju pasji i zainteresowań, a także zdobycie kompetencji przyszłości, które będą niezbędne na rynku pracy.

f: White77 / pixabay

Filmy edukacyjne