Szkolenia pracowników z BHP – jakie są obowiązki pracodawcy?


Obowiązkiem pracodawcy jest przeszkolenie swoich pracowników w zakresie BHP, czyli bezpieczeństwa i higieny pracy. Szkolenie powinno odbyć się przed rozpoczęciem pracy.

Pracodawca oraz osoba odpowiedzialna za kontakty z pracownikami ma obowiązek znać przepisy o ochronie pracy, a więc także zasady bezpieczeństwa i higieny pracy. Ponadto pracodawca powinien wydawać instrukcje i wskazówki na temat bezpieczeństwa i higieny pracy na danym stanowisku pracy, aby uniknąć zagrożeń.
Co więcej, obowiązkiem pracodawcy jest również prowadzenia okresowych szkoleń w tym zakresie, o czym musi on pamiętać. Szkolenie odbywa się na koszt pracodawcy i w czasie pracy. Dotyczy to wszystkich placówek, firm, przedsiębiorstw, zakładów itd., bez względu na formę ich własności.
Szkolenie w dziedzinie BHP, bezpieczeństwa i higieny pracy, polega na wyjaśnieniu, kształceniu lub doskonaleniu pracowników, aby im zapewnić bezpieczeństwo w miejscu pracy. Konieczne jest zapoznanie się z zagrożeniami wypadkowymi i chorobowymi, przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie odpowiednim do wykonywania danej pracy, na określonym stanowisku.
Pracownik zyska także umiejętności wykonywania pracy w sposób bezpieczny dla siebie i innych, a także – co bardzo ważne – nauczy się, jak radzić sobie ze stresem i w sytuacjach awaryjnych. Niezwykle istotnym zagadnieniem są także zasady pierwszej pomocy – podczas szkolenia BHP pracownik zdobędzie umiejętność udzielenia pomocy poszkodowanym w wypadku.

Filmy edukacyjne