Czym jest gwarancja ubezpieczeniowa?
Marketing / 9 kwietnia 2019

Gwarancje ubezpieczeniowe to dobre rozwiązanie dla firm, gdyż pozwala na realizację kilku kontraktów w tym samym czasie bez konieczności blokowania swoich środków finansowych. Szczegóły poniżej. Zapewnia to sprawne funkcjonowanie firmy, polepsza jej płynność finansową i podnosi wiarygodność wobec kontrahentów. Gwarancja ubezpieczeniowa to jedna z czynności ubezpieczeniowych – to pisemne zobowiązanie zakładu ubezpieczeń do wypłaty na rzecz klienta ustalonej sumy pieniężnej. Wypłata jest dokonywana na jego żądanie, jeśli dłużnik nie realizuje swoich zobowiązań w stosunku do beneficjenta. Gwarancje ubezpieczeniowe są zatem zabezpieczeniem inwestora na wypadek wystąpienia zdarzenia losowego (które uwzględnia się w umowie). To również dobra alternatywa dla gwarancji bankowej. Więcej informacji znajdziesz tu. K/pixa/Myriams-Fotos

Kurs marketingu – a może warto?
Marketing / 31 maja 2018

Nad zapisaniem się na kurs marketingu waha się wielu z nas. Powszechna opinia głosi, że należy się go uczyć poprzez praktykę. Jednak odpowiedni kurs, obejmujący teorię i praktykę, na pewno jest dobrym pomysłem.